objednávka s číslem {{number}} za 
"{{items.0.name}}"
proběhla v pořádku.
Na Vašem emailu se objeví podlady pro platbu

Děkujeme,

právě Vám na Váš email odesíláme potřebné informace. 

NEBO MŮŽETE

{{ifIssued}}Bankovní účet: {{accountNumber}}
Variabilní symbol: {{number}}
Částka k zaplacení: {{totalAmountIncVat}} {{currencyCode}}

QR platba{{/ifIssued}}

{{ifIssued}}QR Kód pro platbu{{/ifIssued}}