Objednávka s číslem {{number}} za "{{items.0.name}}" proběhla v pořádku

Děkujeme

Vám za objednávku kurzu.

Právě Vám na Váš email odesíláme potřebné informace. 

NEBO MŮŽETE

{{ifIssued}}Bankovní účet: {{accountNumber}}
Variabilní symbol: {{number}}
Částka k zaplacení: {{totalAmountIncVat}} {{currencyCode}}

IBAN: {{iban}}
SWIFT: {{swift}}

QR platba{{/ifIssued}}

{{ifIssued}}QR Kód pro platbu{{/ifIssued}}

P.S. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na info@akcefitness.cz.